Alzheimerova choroba pravdepodobne súvisí s kvalitou spánku!

Jednou z daní za neustále sa predlžujúcu priemernú dĺžku nášho života je rastúci počet osôb, ktoré v starobe trápia najrôznejšie problémy s kognitívnymi funkciami. Jednou z veľmi častých je Alzheimerova choroba, na ktorú bohužiaľ dodnes neexistuje stopercentne účinný liek. Existujú ale určité metódy, ktoré nám pomáhajú jej nepríjemné prejavy zmierniť a potlačiť rozvoj choroby. Ukazuje sa, že na vzniku Alzheimerovej choroby sa podieľa aj náš životný štýl. Nedávno tím talianskych vedcov v spolupráci s dvoma čínskymi univerzitami zistil súvislosť medzi nekvalitným spánkom a charakteristickými príznakmi Alzheimerovej choroby.

Prerušovaný spánok a mozog

Nová štúdia potvrdzuje možnú súvislosť medzi kvalitou spánku a vznikom Alzheimerovej choroby. Fragmentovaný spánok totiž vedie k zmenám v metabolizme mozgu. Niektoré z týchto zmien sú podobné zmenám pri Alzheimerovej chorobe. Výskum , ktorý vznikol v spolupráci Tongji Medical College a Huazhong University of Science and Technology, využil najmodernejšiu technológiu pozitrónovej emisnej tomografie na hodnotenie rôznych parametrov nervového metabolizmu u laboratórnych zvierat, ktoré boli vystavené prerušovanému spánku.

Po mesiaci a pol fragmentovaného spánku bola v mozgu zvierat zistená prítomnosť p-tau proteínu spolu so známkami gliózy. Prítomnosť p-tau a glióza, pri ktorej dochádza k deštrukcii nervových buniek a tvorbe akejsi jazvy, sú pritom charakteristickými príznakmi Alzheimerovej choroby. Na druhej strane bola ale zistená tiež zvýšená spotreba glukózy neurónmi, ktorá by sa pri Alzheimerovej chorobe mala znížiť. Je ale známe, že spotreba glukózy sa v podmienkach bunkového stresu zvyšuje. Narušený spánok tak vytvoril tiež stresovú situáciu, ktorá vyvoláva zmeny podobné neurodegeneratívnym ochoreniam.

Alzheimerova choroba a spánok

Z hľadiska rizika vzniku Alzheimerovej choroby sa ako kľúčová ukazuje byť nie dĺžka spánku, ale jeho kvalita. Na výstižné objasnenie je možné využiť metaforu s  mobilným telefónom . Predstavte si situáciu, kedy spíte, a na mobil vám príde správa. „Pípnutie“ možno nespôsobí skutočné prebudenie, ale napriek tomu spánok naruší. V mozgu sa tak rozbehnú vyššie popísané mechanizmy. A vieme, že je veľmi časté, najmä u mladých ľudí, nechávať mobilný telefón zapnutý aj počas noci. O dôvod viac mobilný telefón v noci vypnúť.

Zdroj: practicalneurology.com, sleepfoundation.org, frontiersin.org

You Might Also Like