Ako sa vyvíja rezistencia na antibiotiká?

Antibiotiká sú lieky, ktoré zmenili svet. Keď antibiotiká fungujú, dokážu potlačiť rast alebo zabíjať baktérie, ktoré spôsobujú infekcie a umožňujú nášmu imunitnému systému bojovať proti nim.

Ako sa vyvíja rezistencia na antibiotiká?

Problém antibiotickej rezistencie sa stal hrozbou, ktorá ohrozuje účinnosť týchto zázračných liekov. Antibiotiká sú účinné iba proti bakteriálnym infekciám, nie vírusovým. Ak pacient dostane antibiotiká zbytočne, môžu nielen spôsobiť zbytočné vedľajšie účinky, ale tiež prispieť k rozvoju rezistencie na antibiotiká. Je to proces, pri ktorom baktérie vyvíjajú schopnosť prežiť v prítomnosti antibiotík a odolávať ich účinkom. Tento jav môžeme porovnať s „vývojom“ baktérií, pretože ide o genetickú zmenu, ktorá umožňuje, aby sa tieto mikroorganizmy nebáli našich liekov. Táto bakteriálna superveľmoc sa potom môže šíriť v populácii baktérií, čo spôsobuje, že čoraz viac baktérií sa stáva rezistentnými. Toto je problém, ktorý si vedecká komunita a zdravotnícke orgány začali všímať v druhej polovici 20. storočia. A odvtedy s tým bojujú.

Boj proti rezistencii voči antibiotikám

Problém rezistencie na antibiotiká vznikol z niekoľkých hlavných dôvodov. Jedným z hlavných faktorov bolo nadmerné používanie antibiotík. Antibiotiká sa často predpisovali neopodstatnene alebo na infekcie, ktoré mali vírusový charakter a neboli ovplyvnené antibiotikami. Ďalším dôležitým aspektom bolo nedodržanie predpísaných liečebných režimov. Predčasné ukončenie liečby, vynechané dávkovanie, to všetko má negatívny vplyv. Okrem toho sa antibiotiká často používajú v priemyselnom poľnohospodárstve na podporu rastu zvierat. K tomu všetkému prispieva aj nedostatok nových antibiotík. Vývoj nových liekov je v posledných desaťročiach pomalý, čo znamená, že nie vždy máme nové nástroje na boj. A tak sa problém stal globálnym.

Ako inak a lepšie?

Pri liečbe vírusových infekcií, ako je prechladnutie, chrípka alebo vírusová tonzilitída, by sa mali používať takzvané antivírusové lieky, ak sú k dispozícii. Riešením sú aj podporné opatrenia na zmiernenie príznakov a podporu imunitného systému. Lieky proti horúčke sa ponúkajú, aj pri nádche a bolestiach hrdla. Odpočinok a doplnenie potrebných vitamínov a antioxidantov môže tiež urobiť dôležitú službu. Správna diagnostika a liečba vírusových a bakteriálnych infekcií je dôležitá na zaistenie bezpečnosti pacienta a zabránenie vzniku rezistencie na antibiotiká.

Aký je význam Svetového týždňa antibiotík?

Tento týždeň slúži na upriamenie pozornosti na dôležitosť správneho používania antibiotík a potrebu zachovania ich účinnosti. Ak nebudeme konať racionálne a vedome o antibiotikách, môžeme sa ocitnúť v situácii, keď bude čoraz ťažšie liečiť bežné infekcie.

Svetový týždeň antibiotík nám pripomína, že máme spoločnú zodpovednosť za zachovanie účinnosti antibiotík. Každý z nás môže prispieť tým, že užíva antibiotiká s rešpektom.

Zdroje: eagri.czantibiotickarezistence.cz

You Might Also Like