Mŕtvica a jej príznaky: Ľudia ju podceňujú. K lekárovi sa preto dostávajú neskoro!

Vedieť rozpoznať príznaky mŕtvice môže pomôcť zachrániť život. Ľudia však mnohokrát príznaky mŕtvice bagatelizujú ak lekárovi sa neponáhľajú. Pritom na včasnosti prvej pomoci záleží, ako na tom človek po prekonaní mŕtvice bude.

Čo by ste si mali všimnúť

Prvým viditeľným príznakom mŕtvice je pokles kútika úst. Na jednej strane tela môže dôjsť k slabosti končatín. Osoba pri predpažení nedokáže obe paže udržať a tá oslabená poklesá.

Ďalším výrazným príznakom mozgového infarktu je náhle vzniknutá porucha reči – človek ťažko nachádza slová, môže hovoriť nezmysly alebo dokonca vôbec nehovorí.

Niekedy sa vyššie uvedené príznaky vôbec pri mŕtvici neprejavia, ale objavia sa iné, ako je dvojité videnie, porucha vedomia, brnenie, necitlivosť polovici tela, závraty, zvracanie aj krutá bolesť hlavy. Bohužiaľ laik tieto prejavy cievnej mozgovej príhody veľmi často nerozpozná a nevšíma si ich, alebo ich považuje za obyčajnú nevoľnosť.

Na rýchlosti záleží

Pri mozgovej mŕtvici zohráva dôležitú úlohu čas, ktorý ubehne od jej začiatku do doby, než dôjde k ošetreniu pacienta. Lieky na rozpustenie krvnej zrazeniny treba totiž podať maximálne 4,5 hodiny po jej vzniku.

A do 6 hodín od začiatku je možné vykonať katetrizáciu – teda mechanické odstránenie zrazeniny pomocou tenkej cievky, ktorá sa obvykle vpichuje do stehennej tepny.

Pokiaľ k týmto zákrokom dôjde včas, je reálne, že pacient bude mať len minimum následkov mŕtvice, ku ktorým patrí najmä ochrnutie na polovici tela či strata reči.

Ako predchádzať mŕtvici?

Nezdravý spôsob života je obvykle hlavnou príčinou vzniku mŕtvice. K nemu patrí predovšetkým fajčenie, požívanie alkoholu, prejedanie sa, nedostatok pohybu, nadváha a obezita, neliečený vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu.

Bohužiaľ platí pravidlo, že s každým ďalším rizikovým faktorom sa riziko vzniku mŕtvice nesčíta, ale násobí. Ak človek fajčí, riziko sa zvyšuje dvakrát. Ak má k tomu aj vyšší krvný tlak, riziko je už štyrikrát vyššie. A pri vysokej hladine cholesterolu už je riziko osemnásobné.

Iste je na mieste sa naučiť príznaky cievnej mozgovej príhody rozpoznávať, pretože tým možno zachrániť aj ľudský život.

Zdroj informácií: CDC a VZP

You Might Also Like