6 cvikov japonského liečiteľa, po ktorých bude vaše telo vitálnejšie a silnejšie!

Japonský inžinier a liečiteľ Katsudzo Nishi mal vo svojom detstve veľmi vážne zdravotné problémy a lekári mu nedávali veľa času. Predpokladalo sa, že chlapec sa dožije maximálne 20 rokov. Jeho rodičia ho poslali do budhistického kláštora, kde strávil 3 roky štúdiom rôznych techník meditácie a posilnenia fyzického i psychického zdravia. My vám prinášame súbor cvičení, ktorých zaradením do vášho života sa vám podarí nielen posilniť vaše zdravie a telo, ale rovnako vás naplnia silou, energiou a zbavia vás nadbytočného tuku.
Pri hľadaní spôsobov, ako zlepšiť svoje zdravie, si Nishi prečítal množstvo štúdií od starodávnych pojednávaní až po moderné práce vtedajších lekárov. Výsledkom nebol iba súbor cvičení a stravovacích pravidiel, ale celá filozofia, ktorá si svojou jedinečnosťou získala množstvo obdivovateľov na celom svete.

PRAVIDLO Č. 1 – PEVNÉ LÔŽKO

Ako isto viete, zakrivenie chrbtice môže viesť i k vážnejším zdravotným komplikáciám, napríklad k ochoreniam vnútorných orgánov. Preto je dôležité, aby ste na správne držanie svojho tela dbali nielen počas dňa, ale rovnako i v noci. Podľa Nishiho vám rovná chrbtica môže pridať na výške aj niekoľko centimetrov a rovnako má pozitívny vplyv na obehový a tráviaci systém.

PRAVIDLO Č. 2 – PEVNÝ VALEC NAMIESTO VANKÚŠA

Japonci veria, že ak je náš krk často  vykrútený, resp. v zlej pozícii, čaká nás krátky život. A ak nevieme polohu svojho krku kontrolovať počas bdelosti, ako by sme ju mohli kontrolovať počas spánku? Preto Nishi odporúča vymeniť bežný vankúš, na ktorý sme zvyknutí, za pevný valec. Ten by mal byť umiestnený medzi 3. a 4. krčným stavcom.

PRAVIDLO Č. 3 – CVIČENIE ZLATEJ RYBKY

• Ľahnite si na rovný povrch.

• Roztiahnite ruky.

• Nohy umiestnite kolmo na podlahu.

• Ľavú pätu ťahajte dopredu a zároveň ľavú ruku ťahajte nahor, pričom ich neodlepte od podlahy. Zopakujte to isté s pravou pätou a pravou rukou. Vykonávajte to približne 2 minúty.

• Dlane spojte za hlavou, pokrčte ruky v lakťoch a nohy spojte. Potom sa ohýbajte striedavo na ľavú a na pravú stranu, pričom hýbte celým vaším telom.  Cvičenie vykonávajte približne 2 minúty.

PRAVIDLO Č. 4 – CVIČENIE NA ZLEPŠENIE KRVNÉHO OBEHU

• Ľahnite si na pevný rovný povrch.

• Medzi 3. a 4. krčný stavec umiestnite pevný valec.

• Zdvihnite ruky i nohy, pričom ich mierne pokrčte v lakťoch a kolenách.

• Pohybom rúk a nôh vytvárajte pohyby a dbajte na to, aby ste to preciťovali celým svojím telom. Cvičenie by malo trvať od 1 do 3 minút.

PRAVIDLO Č. 5 – CVIČENIE ZATVÁRANÍM CHODIDIEL A DLANÍ

Východisková pozícia: Ľahnite si na pevný rovný povrch a pod 3. a 4. krčný stavec vložte pevný valec. Nohy ohnite v kolenách a neodlepte ich od podlahy. Každé z cvičení opakujte 10-krát.

1 Tlačte proti sebe brušká prstov oboch rúk.

2 Opakujte rovnaké pohyby, no teraz spájajte nielen brušká prstov, ale obe dlane. Dlane tlačte proti sebe. Bez toho, aby ste dlane otvorili, zdvihnite ruky smerom hore a potom ich mierne spustite.

3 Dlane držte stále spojené a zdvihnite ich až nad hlavu. Potom nimi pomaly prechádzajte ponad tvár, smerom dole až k slabinám, akoby ste nimi pomyselne predeľovali svoje telo na dve polovice. Dbajte na to, aby prsty stále smerovali k vašej tvári.

4 Prsty teraz obráťte smerom k nohám a smerujte zdola nahor. Znova sa snažte svoje telo pomyselne predeliť na dve polovice.

5 Ruky vrátime do pohodlnej pozície a spojenými nohami pohybujeme smerom hore a dole.

6 Kombinujte pohyb nôh s pohybom rúk z bodu #2.

Ak pocítite bolesť alebo nepríjemný pocit, môžete počas prvých cvičení zredukovať počet opakovaní. Nebojte sa zaujať východiskovú pozíciu, zavrieť oči a odpočívať približne 10 minút.

PRAVIDLO Č. 6 – CVIČENIE NA BRUCHO A CHRBTICU

Východisková pozícia: Sadnite si na podlahu do tureckého sedu a členok vyššie položenej nohy uchopte oboma rukami. Ramená jemne spustite. Každé cvičenie opakujte 10-krát a po každom bloku urobte uvoľňujúce cvičenie.

Uvoľňujúce cvičenie: Ruky predpažte a potom ich položte kolmo na podlahu. Obráťte hlavu smerom k ľavému plecu a pozrite sa za seba. To isté zopakujte aj s pravou stranou. Vykonajte toto isté cvičenie aj s rukami vztýčenými nad hlavou.

1 Zdvihnite a následne znížte ramená bez zmeny polohy rúk.

2 Vráťte svoje ruky do pôvodnej polohy a pomaly otáčajte hlavu smerom k ľavému ramenu. Cvik zopakujte aj s otočením hlavy k pravému ramenu.

3 Položte ruky na členok a zdvihnite hlavu, pričom bradu potiahnite jemne smerom nahor. Potom hlavu pomaly spustite a bradu pritláčajte k hrudi.

4 Upažte ruky, aby boli paralelne s podlahou a pokrčte ich v lakťoch. Ruky držte na úrovni vašej tváre, zároveň ohýbajte chrbát a tlačte svoju bradu k hrudi. Potom roztiahnite ruky, vyrovnajte lopatky a chrbát, nakloňte hlavu dozadu a vydržte v tejto pozícii 7 sekúnd.

5 Sadnite si do východiskovej pozície a nakláňajte sa striedavo doľava a doprava, pričom sa sústreďujte na vaše brušné svalstvo.

Katsudzo Nishi bol presvedčený o tom, že všetko, čo človek potrebuje pre svoje zdravie, je zahrnuté priamo v jeho prirodzenosti. Hlavné je nebyť lenivý a čerpať výhody tohto neoceniteľného a vzácneho zdroja.

zdroj: adme.ru

 

You Might Also Like