Od úzkostí až po Alzheimera: Prečo je ženský mozog náchylnejší na rôzne ochorenia?

Hormonálne zmeny aj chronický stres sa behom času podpisujú na ženskom tele. To sa bohužiaľ týka aj mozgu. Je toto dôvod, prečo ženy trpia chorobami mozgu častejšie ako muži? Podľa vedcov áno.

Takmer dve tretiny pacientov s diagnostikovanou poruchou mozgu sú ženského pohlavia, jednej pätine žien bude zistená do 65 rokov a predpokladá sa, že do roku 2050 skončí s nejakou chorobou mozgu až 9 miliónov príslušníčok nežnejšieho pohlavia. Ženy majú navyše oproti mužom dvakrát vyššiu pravdepodobnosť vzniku určitých typov mozgových nádorov, takmer dvakrát častejšie sa vysporiadajú s depresiou a trikrát častejšie trpia bolesťami hlavy. Existuje u nich aj oveľa vyššia pravdepodobnosť prekonania mozgovej mŕtvice a rozvoja autoimunitnej poruchy poškodzujúcej mozog, ako je roztrúsená skleróza. Vedci si kladú otázku, čo je príčinou.

Ako Alzheimer súvisí s menopauzou

A pre odpoveď nemusí chodiť ďaleko – vie sa, že Alzheimerova choroba sa pred stanovením diagnózy môže vyvíjať zhruba 20 rokov a že priemerný vek jej nástupu je medzi 72-75 rokmi. Keď od tohto veku odpočítame 20 rokov, dostaneme sa na päťdesiatku, čo je priemerný vek, keď ženám začína menopauza. Ženské pohlavné hormóny sa popri zdraví mozgu podpisujú aj na existenciu rôznych chronických ochorení, vedľa nich má na kondíciu ženskej poľovnícky vplyv aj stres, ku ktorému sú ženy rovnako náchylnejšie ako muži.

Akú úlohu zohráva estrogén

Ženské pohlavné hormóny popri reprodukcii plnia aj množstvo ďalších funkcií. Súvisí okrem iného so spôsobom, ktorým mozog využíva energiu. Ženský pohlavný hormón estrogén je hlavným regulátorom produkcie energie, udržuje mozgové bunky zdravé a aktívne a podporuje mozgovú aktivitu v oblastiach zodpovedných za pamäť, pozornosť a plánovanie. Podporuje taktiež vytváranie nových spojení medzi mozgovými bunkami, čo mozog robí odolnejším a prispôsobivejším, jedná sa navyše o neuroprotektívny hormón, ktorý mozgové bunky chráni pred poškodením.

Prečo hormonálne kolísanie ženský mozog oslabuje

U mužov podobným spôsobom funguje testosterón. Lenže muži sa na rozdiel od žien počas života nestretávajú s tak drastickými prepadmi hladín ich hlavného pohlavného hormónu – po náraste v puberte zostávajú jeho hladiny až do andropauzy, kedy potom postupne klesajú, relatívne stabilné. U žien sa naopak hladina estrogénu pomerne dosť hýbe, a to vplyvom menštruačných cyklov, tehotenstva, perimenopauzy a menopauzy, kedy nastáva jej rapídny prepad. Ak vnímame estrogén nielen ako palivo pre tvorbu detí, ale aj pre mozog, je náchylnosť ženského mozgu k ochoreniam razom logickejšia a jasnejšia.

Ako s tým súvisí starnutie

Zmeny hormónov v ženskom mozgu tiež urýchľujú proces starnutia, čo oslabuje neuróny a robí mozog zraniteľnejším voči postupujúcemu veku a prichádzajúcim chorobám. Oproti mužom sú tiež ženy v nevýhode kvôli spôsobu, ktorým ich mozog metabolizuje glukózu – až 25 % jej metabolizmu totiž reguluje práve estrogén, ktorého hladina sa po prechode výrazne znižuje, čo znamená, že mozgu sa nedostáva toľko energie ako predtým, to má samozrejme veľký vplyv na jeho vitalitu. To je odpoveď na otázku, prečo sa ženy počas perimenopauzy, keď už estrogén pomaly mizne, stretávajú s problémami s pamäťou aj s koncentráciou. Mozog zjednodušene povedané hladuje a ubúda mu síl. Aby mozog túto situáciu vyriešil, začne energiu čerpať z tuku, ktorý si berie zo stehien a brucha, mnoho žien kvôli tomu môže schudnúť.

Čo spôsobuje stres

Ďalšia príčina vyššej náchylnosti ženského mozgu k rôznym ochoreniam tkvie v spôsobe, ako reaguje na stres: podľa jedného výskumu vedie u žien chronický (dlhodobý) stres k zmenšeniu mozgu a zhoršeniu pamäti, podľa iných štúdií sú muži biologicky schopnejší prispôsobiť reakcie mozgu vplyvu chronického stresu – dokážu sa na stresor adaptovať spôsobom, ktorý im umožní fungovať na novo nastavených hodnotách. Ženy tak konať nedokážu, ich mozog reaguje prepnutím do bojového režimu, čo ho z dlhodobého hľadiska vysiľuje a oslabuje. S ťažkým a neustupujúcim stresom sa navyše zhoršuje schopnosť reagovať na nové stresory. Stresujúce prebiehanie medzi prácou, starostlivosťou o deti a domácnosť v kombinácii s ubúdaním estrogénu počas perimenopauzy u žien môže zabrániť rastu nových mozgových buniek au niektorých dokonca podnietiť ich smrť.

Prečo je dôležité vedieť odpočívať

Tvárou v tvár týmto zisteniam sa práca so stresom a udržiavanie schopnosti zostať v pokoji a pohode javí ešte dôležitejšie. Dobrá správa je, že proti pohlavne danej náchylnosti mozgu k ochoreniam sa dá bojovať včasným nastavením vhodných opatrení. V tejto veci je dôležitý pravidelný pohyb, relaxácia, oddych, dostatok spánku. Snažte sa vyplniť voľný čas aktivitami, ktoré vám umožnia uvoľniť telo i myseľ a ktoré mozog tiež účinne stimulujú – čítajte, lúštite, maľujte, vyfarbujte si a predovšetkým neberte nič veľmi vážne a užívajte si život, nenechajte sa pohltiť svojimi obavami a problémami, ktoré z nich vyplývajú. S navodzovaním vnútornej rovnováhy, pohody a spokojnosti vie pomôcť napríklad joga.

Zdroj: www.prevention.com

You Might Also Like